<div align="center"> <h1>Komputer służy do grania ?! Również !</h1> <h3>Projekt Szkoła Marzeń</h3> <p>pachala, artur pachala, klęka, komputery, szkoła w klęce</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.spkleka.pl/pachala/komputery/index.html" rel="nofollow">http://www.spkleka.pl/pachala/komputery/index.html</a></p> </div>